Rondleiding

De uitgebeelde lijdensweg van Christus was ‘de hoofdschotel’ van het vroegere devotiepark. De Calvarieberg (Golgotha) was het einddoel van de pelgrimage. Het Heilig Graf en de Crypte in de Calvarieberg vormen het symbolische ei van waaruit een wel heel bijzondere begraafplaats kon ontstaan.

Daarnaast stonden er in het vroegere devotiepark een groot aantal beelden en reliëfs opgesteld, met de Bergrede als centraal object en thema, waarin ‘het openbare leven’, het optreden en de leer van Jezus uitgebeeld. Een aantal van de werken die dat verhaal ondersteunen zijn door verwaarlozing verloren gegaan, andere verloren hun functie en plaats in de overgang van devotiepark naar educatief en cultuurhistorisch museum. Door zoveel mogelijk beelden en reliëfs op thema op de begraafplaats te herplaatsen, ontstaat hier als het ware een nieuw museum, u mag ook zeggen bezinningpark, met als collectie het eigen erfgoed.

Het leven, lijden en verrijzenis van Jezus, in de meest uiteenlopende beeldtalen, vormen dus de rode draad van het verhaal op dit begraaf- en gedenkpark. Bij het bezichtigen van het erfgoed hoort een eigen ‘museumgids’. U krijgt daarbij zowel een route als uitleg aangereikt voor uw bezoek.

Wanneer u dit bezoek combineert met een bezoek aan Museumpark Orientalis, krijgt u een compleet overzicht van de omvang en het karakter het oorspronkelijke complex Heilig Land Stichting.