Praktische informatie

Openingstijden

Wandelpoortje aan het Pastoor Rabouplein (het plein voor de Cenakelkerk):
Dagelijks, inclusief weekend, van 09.00 tot 18.00u.

Ruimte voor ontvangsten of condoleances

De begraafplaats beschikt ook over ruimte voor ontvangsten of condoleances, de Piet Gerritszaal.

Wandelpoortje aan de Mgr. Suyslaan

(onder de boog met opschrift ‘HEILIG LAND STICHTING’):
Maandag t/m vrijdag van 9.00 – 16.30 uur

Toegang voor minder validen

Is het voor U onmogelijk te voet een graf te bezoeken dan kunt U met uw auto een deel van de begraafplaats bereiken. U benut dan de rijpoort aan het Pastoor Rabouplein (plein voor de Cenakelkerk). Dit kan uitsluitend op maandag van 10.00 tot 16.30 uur en op donderdag van 10.00 tot 16.30 uur , uitgezonderd op zon- en feestdagen en indien de weg/weersomstandigheden dit toelaten.

In dringende gevallen kunt u voor andere dagen /tijden contact opnemen met het kantoor.

Toegang tot het columbarium

Nabestaanden krijgen op verzoek een eigen sleutel voor de kapel. De sleutel is tijdens kantooruren ook verkrijgbaar bij het kantoor van de begraafplaats aan de Mgr. Suijslaan 4.

Honden

Bij voorkeur niet op het terrein. Indien U echter de begeleiding van uw hond op zeer hoge prijs stelt zullen wij dit gedogen. In dat geval heeft uw hond reeds elders zijn/haar behoeften gedaan en houdt u de hond absoluut voortdurend aangelijnd.

ANBI

De Eerste Hulp Stichting heeft een ANBI status.
RSIN/Fiscaal nummer 8065.51.689
Gegevens: Jaarrekening 2012, Jaarrekening 2013, Jaarrekening 2014, Jaarrekening 2015, Jaarrekening 2016Jaarrekening 2017,  Jaarrekening concept 2018,  Publicatie 2019 EHS
De vacatiegelden zijn per 2019 € 250,00 per kwartaal per persoon.

Inlichtingen

Telefonisch: 024-3823113 op werkdagen van 9.00 tot 17.00 u.
Schriftelijk: Mgr. Suyslaan 4, 6564 BV Heilig Landstichting
Mondeling: voor vragen van algemene aard: bij de medewerkers op de begraafplaats; voor vragen van meer specifieke aard: na telefonische afspraak met de beheerder.
E-mail: info@heiliglandstichting.com
Website: www.heiliglandstichting.com