Begraafpark

Op de ‘Heilig Land Stichting’ komen begraven, gedenken, cultuur en natuur op bijzondere wijze samen. Deze site geeft in woord en beeld een indruk van het ontstaan van dit unieke park, van zijn identiteit, van het landschap en van de mogelijkheden tot begraven met de daaraan verbonden voorwaarden.

Bij de aanleg van dit park (1911) heeft beeldend kunstenaar Piet Gerrits (1878-1957) een grote rol gespeeld. Naast grafmonumenten van zijn hand treft de bezoeker ook vroegere museumobjecten aan zoals de Bergrede, de Hof van Olijven, de Kruiswegstaties, Golgotha met Heilig Graf en de Hemelvaartkoepel. Onder het kopje ‘Gedenkpark’ vindt u informatie over dit imposante erfgoed en de betekenis ervan voor de begraafplaats van nu.